Teacher’s Day Celebrated

Photos by: Mr. Romel R. Martinez

Masayang nagtipon-tipon at nagsama-sama ang lahat ng mga punong-guro at mga guro. Pinangunahan nina KGG. Mayor Edna P. Sanchez, Kgg. Vice Mayor Armenius O. Silva at Sangguniang Bayan Members ang nasabingselebrasyon bilang pagpupugay sa mga itinuturing na mga tunay na bayani at pagkilala sa kanilang galing at husay sa pagpapanday ng karunungan at kaalaman ng mga kabataang tomasino.

Pinagkalooban din ng sertipiko ng pagkilala at cash incentives ang mga guro at punong-guro na patuloy na nagsusumikap na itaguyod ang edukasyon at propesyon na kanilang pinili. Erich S. Rodillo -( PIO Sto. Tomas, Batangas)

the noblest motive is the greatest good for the greatest number